Proiectare ATEX

Consultanta in conformitate cu cerinţele legale pentru proiectarea, construcţia, încercarea şi marcarea echipamentului destinat utilizării în atmosfere potenţial explozive cu gaz, vapori, ceaţă şi /sau prafuri combustibile (Zone ATEX).

Activitatea desfasurata in cadrul biroului de proiectare acopera un sector ce asigura furnizarea de proiecte tehnice pentru in zone cu pericol de explozie, din industrie, constructii, domeniul agricol, domeniul medical s.a.

Clasificarea ariilor cu pericol de explozie, este o metodă de analiză şi de clasificare a spaţiului tehnologic al obiectivului sau a instalaţiei, în funcţie de probabilitatea de apariţie a amestecurilor explozive de gaze, praf-aer şi a straturilor de praf combustibil. Aceasta înlesneşte alegerea corespunzătoare a echipamentelor electrice pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în astfel de mediu cu pericol potenţial de explozie ţinând cont de caracteristicile mediului.

Contact

Drd.Ing. Cătălin OPRIŢĂ

Verificator de proiecte pentru constructii, atestat MDLPA, pentru cerintele Cc Ci – securitatea la incendiu pentru constructii si instalatii.

Tel: 0723514720

E-Mail: contact@verificatorincendiu.ro